Trường Tiểu học Bạch Đằng tham gia trải nghiệm


Chuyên đề Mỹ thuật cấp Quận: Học Mỹ thuật thông qua hoạt động sáng tạo


Chuyên đề cấp Quận "Dạy học tiếng Anh lớp 1 thông qua hoạt động trải nghiệm"


Hát Quốc Ca tại địa chỉ Đỏ