Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bạch Đằng

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ngày sinh: 5/3/1976

Trình độ :Thạc sĩ

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Thị Phương Lan
Hoàng Thị Phương Lan

Ngày sinh: 27/1/1973

Trình độ :Thạc Sĩ

Phạm Thị Bình Minh
Phạm Thị Bình Minh

Ngày sinh: 24/4/1975

Trình độ :Đại học